Om Matteakuten

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

Matteakutens affärsidé är att erbjuda högstadie- och gymnasieelever undervisning i matematik i form av intensivkurser med unga och engagerade högskolestudenter som lärare.

Matteakuten fungerar som ett komplement till skola och föräldrar. Våra positiva och professionella lärare är unga personer, med rykande färska kunskaper i sina ämnen – Och de älskar att lära ut och inspirera!

Vår erfarenhet är att alla kan lära, men förutsättningarna ser olika ut. Vi arbetar därför med små grupper om 8-12 elever för att kunna ge varje elev den uppmärksamhet som krävs.

HUR VI UNDERVISAR

Matteakutens undervisning är inriktad på att lösa tal av rätt svårighetsgrad och att lära ut de metoder som behövs när man stöter på problem. När vi undervisar går vi på ett enkelt och lättförståligt sätt igenom de viktigaste momenten i kurserna och lär ut hur man metodiskt angriper och löser typiska tal.

Våra intensivkurser och introduktionskurser har ett skräddarsytt kursupplägg som möjliggör effektiv och inspirerande inlärning och vi undervisar med material som är speciellt utvecklat och väl anpassat för varje nivå och kurstyp.

 

Matteakutens lärare

Alla våra anställda har utbildning och relevant erfarenhet inom de områden de arbetar. Alla våra unga engagerade lärare har läst eller läser på högskola eller universitet vilket gör att de har kunskaperna färskt i minnet.

Gemensamt för alla lärare är att de verkligen brinner för lärande och arbetar aktivt för att få sina elever att känna likandant.

Det här är vi

RESPEKTFULLA

Vi visar respekt för alla vi möter och är lyhörda för våra kunders behov och synpunkter. Vi tror på våra medarbetares förmåga och vilja att göra sitt allra bästa.

PROFESSIONELLA

Vi har en professionell inställning gentemot både kunder, omvärld och medarbetare. Vi ser till att varje medarbetare har rätt kunskap och utbildning för sin uppgift. Vi är alltid uppdaterade och noga med att följa lagar och regler.

ENGAGERADE

Vi brinner för lärande och är engagerade i våra elevers utveckling. Vi strävar efter att hjälpa både medarbetare, kunder och andra intressenter. Vi lyssnar för att lära och vill alltid bli bättre på det vi gör.

POSITIVA

Vi förmedlar en positiv anda i alla våra kontakter med kunder, medarbetare och omvärld. Vi fastnar inte i problem utan försöker alltid hitta lösningar.

Företagsfakta

Matteakuten är ett utbildningsföretag som startades under våren 2004 av en grupp KTH-studenter som ett resultat av diskussioner om hur man kunde samordna privatundervisning i matematik i Stockholm och möta behovet av privat matematikhjälp.

Detta ledde till privatundervisning och intensivkurser och har nu efter ett antal år hjälpt tusentals gymnasieelever runtom landet.
I slutet av augusti 2009 flyttade vi all privatundervisning till det nya varumärket Studybuddy. Anledningen till detta var att bättre kunna tillgodose den ökade efterfrågan av läxläsnings- och privatundervisningstjänster i fler ämnen än de naturvetenskapliga som vi möter.

Adress
Studybuddy AB
Scheelegatan 8
112 23 Stockholm

Org. nr. 556761-4606
Bankgiro 329-8981