Om intensivkurser från Matteakuten

Intensivkurser i matematik

Hos Matteakuten finns två typer av intensivkurser – Introduktionskurser och Repetitionskurser. Under båda dessa används specialutvecklade kursmaterial vilka är utvecklade utifrån skolverkets kursplaner. Kursmaterialen går metodiskt igenom kursens alla delar och är anpassat för att tillgodose alla kunskapsnivåer. Undervisningen under intensivkurserna innehåller både lärarledda genomgångar och individuell problemlösning. Matteakutens policy är att ha mellan åtta och tolv elever i varje lektionssal.

Repetitionskurs inför nationella provet

Syftet med Matteakutens Repetitionskurser inför nationella proven är att repetera hela kursen och förbereda eleverna inför det nationella provet. Vissa förkunskaper i den aktuella kursen förutsätts.

  • Kursen löper under en heldag. Under förmiddagen repeterar vi hela kursen med Matteakutens specialutvecklade material. Under eftermiddagen fokuserar på gamla nationella prov.
  • Utöver kursdagen kan kursdeltagare boka in sig på en extrainsatt matteklinik kvällarna inför det nationella provet.
  • Eleverna delas in i grupper utifrån betygsmål och kunskapsnivå.
  • Kursen arrangeras två gånger per år. Inför nationella proven i slutet av höstterminen respektive i slutet av vårterminen.
  • Mellanmål kommer finnas på plats, men eleverna ansvarar själva för lunch