Matte 4

Vår kurs i matematik 4 passar dig som vill kunna gå in i provsalen med självförtroende! Genom att gå igenom kursens moment tillsammans i en kunskapsfrämjande miljö ger vi dig de verktyg du behöver inför de nationella proven.

Vad innehåller då matematik 4? Kursen bygger till stor del på matematik 3 samtidigt som vissa nya moment introduceras.

Pris: 2995:-

Anmäl dig direkt!

De 6 delarna i Matematik 4

1. Bevismetoder
Did seven eat nine? I detta avsnitt tittar vi på hur bevisföring inom matematik fungerar med alla tillhörande begrepp.

2. Trigonometri
Studerandet av samband mellan vinklar och sidor i en triangel tas till nya nivåer genom att använda verktyg så som enhetscirkeln samt sinus- och cosinussatsen.

3. Derivata och Differentialekvationer
Vi kommer att fördjupa oss i funktioner med derivator och differentialekvationer där vissa regler måste följas.

4. Skissa grafer och Asymptoter
Vår konstnärliga ådra kommer till användning när vi först lär oss vad asymptoter är, för att sedan med hjälp av även derivata rita upp grafer.

5. Integraler
Förutom en mästare på att ta emot stenfrukter med huvudet var Isaac Newton även en av pionjärerna inom integrationsteori. Genom integrering hittar vi integraler som vi bland annat använder oss av när vi vill räkna ut arean mellan en kurva och x-axeln.

6. Komplexa tal
Vi repeterar vad komplexa tal är och tittar även på hur man hanterar dem med de vanliga räknesätten och med potenser.